(Mattheus 28:19-20)

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Ik doe mijn werk vanuit mijn geloof in God, gebaseerd op christelijke normen en waarden. Ik respecteer andersdenkenden en werk ook met hen samen. Ik bereik mensen die niet of anders geloven, op eenzelfde manier en ik heb de overtuiging dat ieder individu een mooie bijdrage kan leveren in de maatschappij, op zijn of haar identieke of unieke manier. Mijn geloof is mijn motivatie, maar niet een manier om andersdenkenden te oordelen of te veranderen. 

Ik geloof:

–  God is de Schepper van hemel en aarde en is onze Vader.

–  Jezus is Zijn Zoon die mens is geworden en voor ons heeft geleden en is gestorven en weer is opgestaan uit de dood op de derde dag, om ons te redden. Deze redding is voor iedereen beschikbaar, in de aanname en aangaan van relatie met God. 

–  De Heilige Geest is gekomen om ons te troosten, te bekrachtigen, te inspireren en te leiden, mede door Zijn gaven, opgetekend in 1 Kor. 12, 13 en 14 en openbaringen in lijn met Zijn woord, de bijbel.

–  De bijbel is het geïnspireerde en complete woord van God op welke we kunnen bouwen, waardoor we kunnen lezen wie God is en wat Hij wil en doet in de algemene zin. Een persoonlijke leiding vind men ook in de persoonlijke relatie met God.

–  Belang van aandacht voor persoonlijke bekering en geloofsbeleving Rom. 10:9/1 Joh. 5:12.

–  Belang van missionair bezig zijn in woord en daad door o.a. relatieopbouw, discipelschap, gastvrijheid, sociale betrokkenheid.

–  Belang hechten aan een voorbeeld te kunnen zijn om te laten zien aan anderen hoe het is om een persoonlijke en levende relatie met God te hebben (leesbare brief zijn).


Mijn missie is:

–  Jongeren bereiken met de liefde van Jezus Christus, hen te helpen en te motiveren om Jezus te zoeken en te vinden. Dit kan met of zonder het benoemen van God of Zijn Naam.

–  Jongeren te helpen groeien in hun geloof, zodat ze zelf uit kunnen stappen om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, op spiritueel, sociaal of maatschappelijk niveau.

–  Mensen binnen gemeenten, stichtingen en/of organisaties met elkaar in contact brengen om de krachten te bundelen, zodat er een beweging en/of netwerk gaat ontstaan dat de plaatselijke bevolking zelf uitgaat om Gods liefde te brengen aan hun eigen volk.

–  Jongeren helpen in ‘self-development’ d.m.v. activiteiten, ondersteuning, doorverwijzing of gesprekken. 


Dit doe ik zoveel mogelijk door:

–  Assisteren in (het opzetten van) jeugdwerk.

–  Opzetten van groepen/kringen om samen met mensen over het geloof te praten, te bidden, sociaal netwerk te vormen.

–  Relaties aangaan en netwerken bouwen en bestaande organisaties met elkaar in contact te brengen

–  Coaching en trainingen


In al deze laatste dingen zie ik mezelf als een schakel in de ketting die kan motiveren, assisteren en/of visie delen en mensen met elkaar kan verbinden. Hierin zijn niet al deze onderdelen tegelijkertijd aanwezig en ligt de ene keer de nadruk meer op een bepaald onderdeel dan de andere keer. Dit hangt af van hetgeen waar ik dat moment mee bezig ben, van de doelgroep, het team of de locatie. Ook worden niet alle onderdelen altijd direct primair door mijzelf uitgevoerd maar vaak heb ik meer een ondersteunende rol.