Al jaren heb ik een droom om, naast jeugdgroepen, ook naar scholen voor het voortgezet onderwijs te gaan om daar grotere groepen te kunnen bereiken. De school is een plek bij uitstek om met de jongeren in contact te komen en hen iets mee te geven. Ik ben geïnspireerd door diverse organisaties in Amerika en Nederland. Lang heb ik geprobeerd om samenwerking te realiseren maar meestal liep het vast, om welke reden dan ook.

Tot voorjaar 2019!

In 2019 is deze mooie droom werkelijkheid geworden!! Ik heb in een lokale stichting in Oradea steun gevonden en de mensen van deze stichting willen graag hierin samenwerken en we zijn het project ‘Fă un pas’ begonnen. ‘Fă un pas’ betekend letterlijk ‘Zet een stap’. Ik ben dankbaar dat deze stichting als een ‘paraplu’ wil fungeren zodat we ook op een legale manier diverse activiteiten kunnen doen en de samenwerking kunnen opzoeken met diverse lokale professionals.Het programma bestaat uit diverse activiteiten die we doen op de school, met de leerlingen. Met deze activiteiten proberen we met hen te connecten, hen te laten nadenken over henzelf, over anderen of over de situaties waar ze zelf mee te maken hebben. We onderwijzen een beetje, maar doen ook juist veel interactie. Ook proberen we vooral op hetzelfde niveau te gaan staan waar zij staan. Dit doen we door bijvoorbeeld ook te delen vanuit ons eigen leven. Ook dagen we hen uit om concreet stappen te zetten en transparant te zijn. Om hierin te ondersteunen nemen we zelf een eerste stap en vragen hen te volgen. Dit programma heeft als doel om jongeren te laten beseffen dat ze waardevol zijn en dat ze elkaar kunnen ondersteunen. Ook confronteert het hen bijvoorbeeld met de schadelijke kant van pesten en daagt het hen uit om uit hun eigen comfortzone te stappen. De sfeer waarin deze activiteiten plaatsvinden is vanuit een positieve benadering. Onze motivatie is dat we God willen bekendmaken als een God van liefde, zonder direct te evangeliseren! Op elke school, maar zeker ook op openbare scholen willen we niet komen om ‘slecht gedrag te veroordelen’, maar om ‘goed gedrag te stimuleren’. Dit programma is dus geen evangelisatie programma, maar leert dat een positieve houding en goede normen en waarden er te doen en de levenskwaliteit kunnen verbeteren.

Het programma raakt de leerlingen op ‘sociaal/emotioneel’ niveau en omdat het dus geen ‘evangeliserend karakter’ heeft, kunnen we ook op reguliere scholen komen. Hierdoor hebben we een veel groter bereik en zien we daadwerkelijk positieve veranderingen bij individuele tieners, maar ook in de groep!

In mei 2019 hebben we een ‘pilot’ gedraaid. We hebben toen drie programma’s gedaan op twee scholen in Oradea. Dit was een groot succes!! Zowel leerlingen als leiders op school (ofwel docent of mentor of schoolpsycholoog) waren zeer positief!

Helaas is door de pandemie wel het e.e.a. veranderd en is er een groot deel support uit Engeland weggevallen. Hierdoor hebben we niet de capaciteit om direct weer op scholen te opereren. Op dit moment (oktober 2022) zijn we ons netwerk aan het uitbreiden om een stabieler team te bouwen, nazorg beter te regelen en samenwerking aan te gaan met diverse organisaties en een goede strategie en beleid te ontwikkelen. Hierin is nog heel erg veel te doen, maar we zetten hierin stappen.

In de achterliggende periode hebben we in Oradea en daarbuiten honderden tieners kunnen bereiken en krijgen we uitnodigingen vanuit andere delen van Roemenië.

Het cijfer wat de leerlingen gaven na het doen van ‘Make a Step’

Volg de ontwikkelingen via nieuwsbrief of de social media kanalen.