Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak op 24 februari 2022, zijn er duizenden vluchtelingen de grens met Roemenië over gekomen. De eerste dagen kwamen ze met duizenden tegelijk, maar na verloop van tijd is de eerst grote ‘paniekgolf’ afgenomen. Desalniettemin is er nog steeds beweging!


Opvang in Oradea

In Oradea zijn er sinds het begin vele initiatieven opgestart door vele mensen, kerken en organisaties. Door de tijd heen is dat meer en meer georganiseerd en nog dagelijks is daarin ontwikkeling. Het is goed om te realiseren dat Roemenië decennia lang heeft geleefd in een ‘staat van ontvangen’. Na de revolutie van 1989 kon Roemenië niet veel anders: het had weinig in geld en middelen, om te voorzien in goede zorg. Na het uitbreken van de oorlog veranderde het land ‘in een land wat geeft’, op grote schaal en veelal op vrijwillige basis! Het goed op touw zetten van de organisatie daarvan kost tijd, maar in Bihor county zijn er meer dan 40 organisaties die de handen ineen hebben geslagen en een samenwerkingsverband hebben opgezet, wat toch vrij uniek is voor het land. In dit verband zitten de provincie, het rode kruis, de kinderbescherming, diverse kerken en vele andere sociale organisaties en NGO’s! Zij hebben in Oradea een crisiscentrum opgezet. Meer informatie, klik hier (roemeens).

Helaas is na verloop van tijd veel subsidie en samenwerking gestopt. Dit maakt het er niet makkelijker op en er wordt veel overleg gepleegd om toch ‘samen sterk’ te staan en klaar te zijn voor een eventuele nieuwe golf vluchtelingen, mocht de oorlog zich negatief ontwikkelen.


Wat betreft het vluchtelingenwerk heb ik me aangesloten bij ‘People 2 People‘, een organisatie die ik al jaren ken, zijdelings ook in het jeugdwerk. Zij hebben diverse maatschappelijke projecten voor o.a. kinderen. Ook zij hebben zich aangesloten bij het samenwerkingsverband en op die manier zijn zij geregistreerd en geautoriseerd om hulp te verlenen in de vorm van vervoer, hulptransporten en maatschappelijk werk

Er komt veel bij kijken als er vluchtelingen de grens over steken. Allereerst is er vervoer nodig, dat kost vaak veel geld. Mensen vluchten vaak in een groep en worden in Oekraïne per bus vervoert of men gaat met de trein, sommigen komen zelfs lopend of rijden met iemand mee. De taal kan een grote barrière zijn, al bij de grens. Dan is er natuurlijk een opvangplek nodig. Daar moeten ze worden geregistreerd. Dit is nodig, ook omdat er veel mensenhandelaren actief zijn. Het is daarom belangrijk dat de autoriteiten kunnen nagaan wie er het land binnenkomt, maar ook wie er uitgaat. Helaas zijn er inmiddels al vele gevallen van vermissing.

Niet alle mensen hebben direct de beschikking over geld, wat allerlei oorzaken kan hebben. Bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen werken, of omdat er problemen zijn met de bank. Er wordt ook daarom continue voor eten gezorgd en gekeken of er medische hulp nodig is. Ook hier is veel geld nodig.

Veel van de mensen die in Oradea aankomen, zijn mensen met beperkingen. Dit brengt veel meer organisatie en zorg met zich mee dan normaal. Er zijn mensen bij in een rolstoel, met autisme, met het syndroom van down etc. Dat is in Oradea al een zorg, maar ook voor de plaats waarheen ze naartoe gaan als ze willen doorreizen: Italië, Duitsland, Oostenrijk of Nederland.

Vanuit het team in Oradea is het vreselijk moeilijk om geschikte locaties te vinden. De locaties waar ze veilig zijn, maar ook de juiste zorg en begeleiding krijgen. We zijn daarom op zoek naar partners die hierin kunnen bijstaan!

Meer info, klik hier.

Op social media kun je het beste dit kanaal volgen: People2People.

Luister ook m’n podcast voor meer informatie of klik hier voor een filmpje.

Bij deze ook een dringende oproep: ken je mensen of organisatie die mensen met beperkingen kunnen opvangen? Neem alsjeblieft contact op. Dat kan direct via ‘People 2 People‘, maar dat kan ook hier.

Zou je financieel willen ondersteunen? Dat kan ook direct via ‘People 2 People’ (PayPal) of neem contact op.

Alvast hartelijk dank!