We bezoeken Rontău de laatste tijd regelmatig om de kinderen, die eventueel weer naar school gaan, te bezoeken. Maar ook om andere kinderen te bezoeken, zodat we misschien het aantal schoolgaande kinderen kunnen vergroten.

Een tweede kans…
Het programma waar we over praten (‘a doua șansă’, letterlijk vertaald ‘een tweede kans’) is bedoeld voor kinderen (of volwassenen) die zeker 4 jaar achter lopen op het onderwijs. Zij kunnen dit programma volgen en de bedoeling is dat ze dan betere begeleiding krijgen en in 1 jaar de stof van twee normale schooljaren doorlopen. Op die manier kunnen ze eigenlijk inhalen wat ze achter lopen en de bedoeling is dat ze zo snel mogelijk weer in het normale onderwijs systeem mee gaan draaien, voor zover mogelijk.
In Oradea is er op dit moment 1 school die dit programma aanbiedt. We zijn met die school in contact en in de maand augustus kunnen de inschrijvingen plaats vinden.

Het programma kunnen de kinderen gratis volgen. Wel zullen ze elke werkdag (maandag – vrijdag) vanuit het dorp naar de stad moeten. Eerst een stukje met de bus en daarna met de tram, een trip van ongeveer een half uur. We proberen zoveel mogelijk hen samen te laten reizen met studenten die ook naar de stad moeten, zodat ze niet alleen reizen en we kijken naar de juiste begeleiding. Er is een mogelijkheid om iemand naar het dorp te laten komen en het programma in het dorp zelf aan te bieden, maar hiervoor is een minimum aantal kinderen noodzakelijk en zover zijn we helaas nu nog niet. Uiteraard gaan we dat proberen!
Wellicht is eenmalige aanschaf van een schooltas, wat schoolspullen en/of boeken noodzakelijk, maar het onderwijs zelf is gratis.

De kosten per kind per maand komen op ongeveer 100 lei, dat is zo’n 22,50 euro. Op dit moment zijn er tien kinderen van wie we het papierwerk (identiteitspapieren e.d.) proberen rond te krijgen.

Leerplicht…
In Roemenië is er, net als in Nederland, gewoon een leerplicht. De leeftijd is een beetje anders: van 6 tot 16 jaar. Maar of de leerplicht wordt nageleefd, is iets anders. Vooral op het platteland en onder de zigeunerbevolking gaan veel kinderen niet naar school door uiteenlopende redenen. Maar er is dus een leerplicht en als het kind het zelf wil, willen wij blijven zoeken naar mogelijkheden om de ouders te overtuigen om hun kind toch te laten gaan. Wij vinden het belangrijk! Het geeft een kind mogelijkheden, maar we geloven dat onderwijs ook ‘weerbaar’ maakt. Onderwijs brengt niet alleen kennis, het ontwikkelt hun denken en blik op dingen in het leven en op henzelf! En dat is de reden waarom we voor hen in de bres willen staan!

Even voorstellen…
De kinderen om wie het nu gaat, wil ik graag aan u voorstellen:
plaatje
Van links naar rechts en van boven naar beneden:
1. Silvia, 12 jaar. Silvia vind het erg moeilijk om weer naar school te gaan, omdat ze misschien bij jongere kinderen in de klas komt. We hopen dat, als er meer kinderen van haar leeftijd ook gaan, dat ze dan mee wil komen.
2. Raluca, 13 jaar. 
3. Alex, 14 jaar.
4. Tabi, 12 jaar. Tabi is nooit naar school geweest omdat ze lang geen geboortecertificaat had. Inmiddels heeft ze die wel en ze wil dolgraag naar school. Haar moeder wil haar eigenlijk thuis houden voor de huishouding en de jongere kinderen (het is een grote familie) maar we proberen haar te overtuigen. Alex (hierboven) is haar broer en hopelijk kunnen ze samen naar school, wat wellicht motiverend werkt.
5. Ana-Maria, 16 jaar. Voor haar is het spannend, want als ze haar school wil afmaken, zal ze ongeveer 22 zijn als ze klaar is. Maar het zal beter zijn als ze wel gaat en stopt als ze groep acht kan afmaken, in plaats van nu, groep twee. Datzelfde geldt voor Cristina (zie hieronder).
6. Calin, 14 jaar.
7. Liza, 12 jaar.
8. Cristina, 16 jaar.
9. Rosi, 13 jaar.
10. Alin, 11 jaar. Voor Alin is het niet zeker of hij wil, maar Cristina en Rosi zijn familie en als zij gaan, gaat hij misschien ook.

Dit zijn de kinderen die we nu willen helpen om naar school te gaan. Ook u kunt uw steentje bijdragen. Als de kinderen naar school gaan, zullen we hun vervoer van en naar de stad betalen omdat zij en hun familie dat zelf niet kunnen. Ook willen we hen helpen als er boeken of andere schoolspullen nodig zijn. Per kind per maand is er 100 lei nodig, zo´n 22,50 euro. Totaal zou dat 225 euro per maand zijn voor tien kinderen.

Wilt u verschil maken? U kunt uw gift storten op  NL75INGB0004806863, o.v.v. “2nd chance Rontau”.

Wilt u deze kinderen periodiek helpen? Neem dan contact op met de penningmeester via sponsors@gomaro.org

Namens de kids, hartelijk bedankt!