Wat hebben we geweldige dagen gehad de afgelopen tijd! God is goed en Hij gaat door met Zijn werk, door alles heen! En de jeugd in Oradea wordt meer en meer bereikt!

Op 17 september vloog ik weer terug naar Roemenië, na tien dagen in NL te zijn geweest en tegelijk vloog er een groep familie en vrienden mee. Zo zijn we een week met elkaar opgetrokken, hebben verschillende avonden georganiseerd met als doel de liefde, die God voor ons heeft, door te geven. En samen te zijn, contacten te leggen en te delen.

Het was geweldig! Met een betrekkelijk kleine groep hebben we o.a. drie bijzondere avonden gehad in Oradea. We mochten samen God aanbidden, muziek maken met een internationaal gezelschap die vaak spontaan werd gevormd (Nederlanders / Roemenen / Hongaren), delen vanuit de bijbel en ons hart. En we mochten bidden met mensen die duidelijk een honger hadden naar meer van Gods liefde!

Het beeld van God, wat we vaak kunnen hebben, is dat God streng controleert of we het allemaal wel goed doen. Maar dat is niet hoe God Zich presenteert in de bijbel. Hij is een God van relatie en een God van liefde, ook al begrijpen we dat niet altijd. Maar op deze avonden zagen we dat mensenharten werden aangeraakt en Gods liefde hun hart meer en meer begon binnen te dringen. En als dat gebeurd, dan gebeuren er geweldige dingen! Er ontstaat meer hoop en blijdschap! Meer vrijheid! En genezing bereikt het hart!

Het mooie is, dat er gedurende deze avonden en zelfs de hele week, drie tieners samen met ons als team optrokken. Ik had vooraf één tiener uitgenodigd om betrokken te zijn bij het team, maar ze nam meer tieners met zich mee! 😀 Deze tieners kon je bijna gedurende de week zien veranderen. Zij kennen God, zij kennen Jezus als hun Verlosser. Maar we mochten getuigen zijn van een beginnend proces van een diepgaande verandering in deze jonge levens op een dieper niveau.

Deze mooie, jonge mensen hebben ieder hun eigen verhaal. Maar ze mochten hun relatie met God verdiepen! Ook zag je ze soms uitstappen in dingen en schroomden niet om de microfoon te pakken om mee te zingen in de band! Ze openden hun harten beetje bij beetje, zodat God hen kon bereiken met Zijn genezende hand! Ze namen mensen mee naar de avonden. En hun verlangen is, om meer te ontvangen van Hem, zodat ze dat ook kunnen uitdelen aan de mensen in hun eigen omgeving en hun eigen stad!

IMG_9417

Connecties werden er gelegd tussen mensen van verschillende kerken. Hoe dat zal verlopen, dat weet ik niet. Maar hoe geweldig is het, als je op een avond vier kerken vertegenwoordigd ziet en mensen elkaar opzoeken om contact te leggen?

Ik ben deze week zeer bemoedigd! En het tienerwerk in Oradea heeft (in mijn ogen) een nieuwe impuls gekregen. Niet dat ik de volgende stappen al helemaal heb uitgewerkt, nee. Het is Gods werk! Maar wel zie ik hoeveel prachtige tieners hier zijn die meer willen! En die ook meer kunnen!! En ik zie ingangen in verschillende kerken.

De komende tijd onderhoud ik contact met deze tieners en hun jeugdleiding. En we hopen en zijn er zeker van, dat God iets begonnen is in hun levens, wat Hij Zelf op een geweldige manier zal voortzetten! Hij opent deuren en zal ervoor zorgen dat Zijn plan zal lukken!

God zij geprezen!

Categorieën: Blogs