Het is de laatste dag van het jaar 2013 en sommige gewoonten zijn goed, zoals de gewoonte om even stil te staan, een korte terugblik om te leren van het verleden en dan weer door te gaan, vol verwachting. Het afgelopen jaar was veelbewogen voor mij. Een jaar van veel wisselingen en onregelmatigheid. Een jaar met veel nieuwe dingen. Opnieuw ben ik het afgelopen jaar verhuisd. Ook zijn contacten veranderd. Het werk in Salard heeft voor het grootste deel plaats gemaakt voor nieuwe dingen in Oradea. In deze stad mocht ik beginnen aan het opbouwen van nieuwe contacten. Het vraagt veel om alles nieuw op te bouwen: een nieuwe plek om te wonen, waar alle dagelijkse dingen anders zijn. Andere mensen, andere gewoonten, andere supermarkt, andere manieren, zoals de meest simpele dingen als het betalen van vaste lasten. Geen simpele overschrijving via internetbankieren, maar water en verwarming graag cash afrekenen. Maar met handen en voeten en mijn eerste woordjes Roemeens, komen we er wel!

Ook het opbouwen van een nieuwe sociale kring, nieuwe vrienden, nieuwe contacten om dingen te doen, dat gaat niet snel. En ik wilde zeggen: ook niet vanzelf. Dat is aan de ene kant inderdaad zo, het gaat niet vanzelf. Tegelijk verwonder ik mij als ik terugkijk, hoe dit is gegaan. Ik werd hier en daar uitgenodigd en betrokken en op die manier werden er contacten gelegd die ik een dag eerder niet voor mogelijk had gehouden. En dat ging vaak zonder mijn actieve inzet! God is goed! Ik werd meegenomen in activiteiten en bezocht projecten. Zeer bijzonder om dit te ervaren en het maakt me enorm dankbaar. Voor mijzelf is dit een bevestiging van Gods plan, het zien van deze dingen, hoe wonderlijk God werkt.

Vanaf de zomer van het afgelopen jaar is dit enorm gegroeid en ik merk dat dit een basis aan het vormen is voor de komende tijd. Daar ik nog geen concrete verantwoording heb en geen eigen project, ontstaan er wel bijzondere contacten en mag ik werken aan erg fijne relaties, waarin we bouwen aan vertrouwen, openheid, delen van visie en dromen. In mijn laatste nieuwsbrief heb ik iets over die dromen gedeeld. Het motiveert me, het inspireert me en het maakt me dankbaar en blij om samen met mensen die hier wonen een vuist te gaan vormen om andere te bereiken. Dat was immers mijn verlangen: plaatselijke mensen helpen om anderen te bereiken. En hoe geweldig is het dan om te merken dat ik mensen ontmoet met dezelfde dromen, dezelfde passie en visie voor jonge mensen en tieners?

Afgelopen week nog had ik een ontmoeting met een voorganger. Ik deelde iets vanuit mijn hart en hij zei: ‘Daar ben ik al een paar jaar voor aan het bidden!’ Op die momenten kan ik alleen maar God danken en weet ik dat Hij alles onder controle heeft!

Het afgelopen jaar heeft hoogtepunten en dieptepunten gekend. Maar ik eindig dit jaar absoluut rijker dan dat ik het begon! Ik wil u en jou hartelijk danken voor de betrokkenheid die jullie, op welke manier dan ook, hebben betoond. Ondanks zorgen, heb ik het afgelopen jaar elke dag te eten en te drinken gehad. Ook de ‘kleine’ dingen, zoals een kaartje, een gesprekje, een mailtje hebben mij erg goed gedaan! En het gebed van mensen ervaar ik als een enorme pijler waarop we mogen bouwen! Ik zie uit naar het komende jaar. Ondanks dat ik niet weet hoe het precies zal gaan, ben ik vol verwachting!

Graag hou ik u op de hoogte hoe ideeën uitgewerkt zullen worden, hoe dingen tot stand komen en deel ik graag de verhalen en ervaringen met de mensen en tieners hier. Dat probeer ik digitaal, maar vanaf half januari kom ik een paar weken naar Nederland. Wie weet, ontmoet ik u (opnieuw). Als u meer wilt weten, neem gerust contact met me op zodat ik wellicht iets meer kan vertellen over wat ik doe en hoe mijn werk er uit ziet, in een persoonlijke ontmoeting of bij een (jeugd-)groep.

Als u mij wilt ondersteunen, dan kan dat door gebed, maar ook financieel. Er is nog veel nodig. U kunt uw gift overmaken op rekening 48.06.863 t.n.v. ‘Baptistengemeente Kampen’, o.v.v. ‘Sponsorgeld Martin van ‘t Hof’. U kunt uw gift aftrekken van de belasting. Wilt u mij op andere manieren steunen? Neem ook hiervoor gerust contact op. We zoeken nog mensen die zich willen inzetten als lid van de ThuisFront Comissie.

Ik wens u van harte een bijzonder gelukkig nieuwjaar!!

Hartelijke groet uit Oradea

Categorieën: Blogs