De afgelopen tijd was een mix van verschillende dingen. Na een aantal weken in Nederland te zijn, was het goed om weer terug te gaan naar Oradea. Ik merkte dat ik even tijd nodig had om bij te komen, na een maand weg te zijn geweest, maar dat ging gelukkig vrij snel! De eerste weken was het vooral weer iedereen ontmoeten en een schakeling tussen ‘wat was’ en ‘wat gaat komen’.

Vorige week was Frits Rouvoet in Oradea. Lange tijd is er al contact en eindelijk kwam hij dan 🙂  Het mooie is dat ik uiteindelijk vrijwel niets heb gedaan met betrekking tot de organisatie, maar dat de contacten zijn uitgebreid en inmiddels in Oradea een team opstaat die zich wil inzetten om hulp te bieden aan prostituees/slachtoffers van mensenhandel. Gordon van Veelen, een pastor uit Nederland, heeft ook een rol gespeeld in de contacten en ik mocht enkel wat mensen met elkaar in contact brengen en zo ontstond een prachtig gezelschap van geweldige mensen!

We hebben een conferentie gehad van een aantal dagen waar vanuit Amsterdam Frits aanwezig was, samen met zijn vrouw en dochter die in Roemenië helpt bij het opstarten van een opvanghuis. Ook was er maatschappelijk werk aanwezig en verschillende mensen vanuit verschillende kerken in Oradea. Het was gaaf om dit mee te maken!! Voor verder informatie hierover verwijs ik naar de blog van Frits Rouvoet (www.fritsrouvoet.nl).

Uiteraard ben ik op zoek naar de link met het jeugdwerk in Oradea. Er is gesproken over preventiewerk. De stichting ‘Bright Fame’ (www.brightfame.nl) heeft verschillende programma’s ontwikkeld om kinderen en jongeren bewust te maken van hun eigen waarde, om op die manier hen meer weerbaar te maken tegen bijvoorbeeld het slachtoffer worden van mensenhandel. Ikzelf ga kijken of ik deze methoden zou kunnen gebruiken in het jeugdwerk en, zo ja, op welke manier.

Daarnaast is het idee om een christelijk jongerencafé te beginnen in Oradea aan het groeien. Daarover zijn inmiddels weer wat gesprekken geweest, en merk ik dat het idee op zich breder wordt gedragen. Mensen reageren enthousiast! Dat bemoedigd mij enorm 🙂 Het is nu de uitdaging om een plan te schrijven en een team samen te stellen wat stabiel is en voor langere tijd beschikbaar. Het idee voor de komende tijd is, naast een plan schrijven, proberen om concreet contacten te leggen met verschillende kerken in Oradea om op die manier hen erbij te betrekken. Zo wordt het een plan van verschillende kerken en niet slechts een enkele kerk. Dat is wat we willen: interkerkelijk! Dit om de jeugd met elkaar in contact te laten komen en de drempel voor ‘de jongere van de straat’ lager te maken.

De komende tijd ben ik hier mee bezig en er is een idee om samen met een paar mensen een bezoek aan Nederland te brengen om verschillende jongerencafés te bezoeken. Maar dat moet nog worden uitgewerkt.

Afgelopen weekend hadden we het derde deel van de jeugdleiderstraining in Budapest (Hongarije). Samen met twee andere mannen zijn we daar geweest en opnieuw was het erg goed om daar te zijn. Heel praktisch leren we stap voor stap om dingen concreet te maken en hoe we dingen zouden kunnen aanpakken.

Omdat we ‘midden in de training’ zitten en ook verschillende dingen in Oradea ‘nog in ontwikkeling zijn’, is het nog niet altijd makkelijk om dat in de de praktijk te brengen. Maar het zal zijn uitwerking hebben!

Ik ben dankbaar voor alle meeleven en alle steun, ook de financiele steun! We zijn er nog niet, maar de afgelopen twee maanden was er een voorzichtig stijgende lijn te zien! Prachtig!!

Wilt u ook steunen? Dat kan door (eenmalig of structureel) uw gift over te maken op NL75INGB0004806863  t.n.v. ‘Baptistengemeente Kampen’ o.v.v. ‘Sponsorgeld Martin van ‘t Hof’.

Hartelijk bedankt!

Een hartelijke groet vanuit Oradea!

Categorieën: Blogs